Selasa, 8 Februari 2011

ISMIT/BIT Insaniah

Ijazah Sarjana Muda It (ISMIT) @ Bachelor Information Technology (BIT) adalah program yaang bernaung di bawah Kulliyyah Teknologi Dan Sains Maklumat Kolej Universiti Insaniah.


Di bawah program Ijazah Sarjana Muda ini terdapat 3 cabang pengkhususan dalam bidang Teknologi Maklumat (IT) seperti berikut : -
  1. - ISMIT (Rangkaian)
  2. - ISMIT (Teknologi Multimedia)
  3. - ISMIT (E-Dagang)
Kesemua program ini dijalankan selama 3 tahun dengan pengajian 6 semester.